Trgovina poštuje važeći Zakon o zaštiti potrošača i trudi se ispunjavati sve dužnosti u vezi efikasnog rješavanja pritužbi i reklamacija. U slučaju problema korisnici uvijek mogu kontaktirati email [email protected], na kojeg mogu poslati i pritužbe  te zahtjeve za reklamaciju. Postupak rukovanja žalbama je povjerljiv.

Potrošač nema pravo na raskid ugovora, ako je predmet ugovora roba, koja je proizvedena u skladu s preciznim uputama potrošača, koja je prilagođena za njegove osobne potrebe, koja po svojoj prirodi nije pogodna za povratak, koja je pokvarljiva ili kojoj je istekao rok upotrebe. Kupac ne smije neograničeno koristiti proizvod do otkazivanja ugovora. Korisnik može obaviti ispitivanje proizvoda u mjeri potrebnoj za utvrđivanje stvarnog stanja (pažljivo otvorite ambalažu uz što manje oštećivanje i pažljivo provjerite proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnosti ali nemojte proizvod koristiti). Ispitivanje proizvoda koje odstupa od navedenog (primjerice za TUBE, KOLUTOVE i SUP daske za zabavu na vodi– vađenje iz originalnog pakiranja, napuhivanje, za obuću – hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, modni dodaci – nošenje na tijelu, zvučnici i rasvjeta – montiranje itd.) smatra se upotrebom proizvoda i prihvaćanjem njegovog stanja, što znači da potrošač gubi pravo na povlačenje iz ugovora.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Trgovina obavještava kupce da će o umanjenju vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o tome obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda.

Postupak traženja odštete za oštećene pošiljke 

Ukoliko vam je paket dostavila dostavna služba te utvrdite da je proizvod ili paket oštećen, ukoliko u paketu nedostaje sadržaj ili je vidljiv trag otvaranja, možete pokrenuti postupak odštete.

Štetu je potrebno prijaviti u roku 7 dana od datuma prijema pošiljke na e-mail adresu [email protected]

Za prijavu štete potrebne su nam slike paketa (izvana, iznutra sa vidljivom ispunom od zastite i artikala) i ambalaže oštećenog proizvoda, računa, naljepnica dostavne službe gdje je vidljiva adresa sa brojem paketa i opis štete. Sa referentom se također možete dogovoriti o preuzimanju oštećenog paketa na naš trošak.

Kako bi se potrošaču olakšalo sastavljanje pisanog oblika reklamacije  niže se nalazi obrazac za reklamaciju koji isti može ispuniti i poslati na adresu prodavatelja ADRENALINE BOAT j.d.o.o. , Ulica Ivice Drmića 16, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu e-pošte [email protected]

Obrazac za reklamaciju proizvoda

Vraćanje unutar 14 dana (odustajanje od kupovine)

Kupac (isključivo vrijedi za fizičke osobe, koje robu kupuju za privatne svrhe) ima pravo u roku 14 dana od preuzimanja robe istu vrati uz prethodnu obavijest (na e-mail adresu: [email protected]), da odustaje od kupovine, bez navođenja razloga odustajanja. Rok za povrat računa se od dana kada je kupac primio pošiljku. Jedini trošak koji tereti kupca u vezi sa odustajanjem od kupovine je trošak povrata proizvoda (koji se računa prema cjeniku dostavne službe i ovisi o težini i cjeniku dostave službe koja vrši dostavu). Robu je potrebno vratiti prodavatelju najkasnije u roku 14 dana od dana slanja maila o odustajanju od kupnje.

Kupac proizvod mora vratiti prodavatelju neoštećen, u originalnoj ambalaži i u nepromijenjenoj količini, osim ako je proizvod uništen, pokvaren, izgubljen ili se njegova količina umanjila, a da kupac za to nije odgovoran. Kupac proizvod koji vraća ne smije upotrebljavati, ali kupac ima pravo robu koju je kupio isprobati i pregledati u mjeri koja je potrebna da se utvrde narav, karakteristike i funkcioniranje te robe. Kupac odgovara za umanjenje vrijednosti proizvoda, ukoliko umanji vrijednost upotrebom, a da to nije nužno za utvrđivanje prirode, značajki ili funkciju proizvoda. Predlažemo slanje pošiljke kao “preporučeno pismo” ili “paket”, zato da imate dokaz o poslatoj pošiljci u slučaju, da se paket na pošti izgubi. 

Pri odustajanju od kupovine, gdje je bio korišten popust ili promo kod, ta se sredstva računaju kao popust i ne vraćaju se kupcu. Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat uplaćenog iznosa služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. 

Poklon bon se pri odustajanju računa kao sredstvo plaćanja, te se taj iznos kupcu vraća u obliku Poklon bona. 

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcioniranja robe. Povrat uplaćenog iznosa biti će izvršen u roku od minimalno 14 dana nakon primitka pošiljke od kupca. Prodavatelj se može suzdržati od povrata novca dok ne primi vraćenu robu ili dok kupac ne dostavi dokaz da je robu vratio. Kako bi se osigurala sigurnost, točnost i pravovremenost povrata, te zapisi o plaćanju, povrat plaćanja kupcu vrši se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Kupac ne plaća naknadu za vraćanje proizvoda osim troškova prijevoza. Povrat novca u gotovini nije moguć!  

Pravo na povrat robe, jamstva i sve drugo detaljnije se regulira Zakonom o zaštiti potrošača.

Kako bi se potrošaču olakšalo sastavljanje pisanog raskida ugovora niže se nalazi informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora koji isti može ispuniti i poslati na adresu prodavatelja ADRENALINE BOAT j.d.o.o. , Ulica Ivice Drmića 16, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu e-pošte [email protected]

Trgovina preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

– slike proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga Trgovina preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici prilikom izbora proizvoda.

– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati pošiljatelju. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

– ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte Trgovca s kojim ćete dogovoriti postupak reklamacije.

– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.

– pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost uređaja, pažljivo, pregledajte pećnicu, ledomat ili  hladnjak na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, da li su svi opisani elementi na predviđenom mjestu, ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za za pećnice- pečenje hrane, za tube za zabavu na vodi – raspakiravanje iz originalne kutije, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za SUP daske – napuhivanje, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za dronove – paljenje uređaja i upotreba, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje, bazeni – punjenje vodom. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost

proizvoda.  

Povrat proizvoda za pravne osobe
Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odijeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini. Za detaljnije informacije link Uvjeti poslovanja.

Povlačenje iz ugovora za potrošačke proizvode iz kompleta

Ako potrošač odluči povući iz ugovora jednu od stavki koje prave komplet, može zatražiti povrat jedne stavke ili svih stavki. Potrošač može vratiti jednu ili više stavki iz kompleta. U slučaju povlačenja jednog proizvoda iz kompleta, potrošaču će biti vračen iznos samo za taj proizvod koji se vraća.

Kupac u primjeru oštećenog (iskidanog ili ogrebenog) proizvoda ima pravo na zahtijev za:

– Zamjenom oštećenog proizvoda ili

– Povrat uplaćenog iznosa u odnosu na oštećenje ili

– Povrat uplaćenog iznosa.

Prodavača morate o oštećenosti proizvoda obavijestiti (preko e-maila [email protected]), te što toćnije opisati grešku (poželjno i slikama) te omogućiti prodavaču, da pregleda proizvod. Ako oštećenje nije sporno, mi ćemo u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od osam dana ispuniti vaš zahtjev. Ako je oštećenje sporno, u istom razdoblju ćemo vam poslati pisani odgovor na vaš zahtjev.Za sva dodatna pitanja pišite na mail adresu [email protected]

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu ADRENALINE BOAT j.d.o.o. , Ulica Ivice Drmića 16, 10000 Zagreb, elektroničke pošte na adresu e-pošte [email protected]

Kako bi potrošač ADRENALINE BOAT j.d.o.o. odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu, adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača ADRENALINE BOAT j.d.o.o.  zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora ADRENALINE BOAT j.d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.
Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.splash.hr te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu www.splash.hr i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

ADRENALINE BOAT j.d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih “Općih uvjeta poslovanja” i pravila bez prethodne najave. “Opći uvjeti poslovanja” su sukladni zakonima Republike Hrvatske. Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača. Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Obrazac za jednostrani raskid

Za sva dodatna pitanja pišite na mail adresu [email protected]